onsdag 19 juni 2019

Midsommar


                                                        Nu har vi firat in sommaren.
                                            Vi började igår med att plocka blommor på ängen.


          Idag blev det dans runt midsommarstången och sedan avnjöt vi maten utomhusfredag 31 maj 2019

Olika aktiviteter

Den här veckan har vi ägnat åt olika aktiviteter som t.ex.musik och skapande. I mindre grupper fick barnen spela på trumma när vi sjöng en samlingssång. Detta var mycket uppskattat.
 


 


Barnen har målat och har använt stämplar med olika motiv


 Förskolan ska sträva efter att varje barn
 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama
                                                                                          /Lpfö98/16)

torsdag 16 maj 2019

Förskolans dag

                                                                   Förskolans dag!

                                             Idag har vi firat förskolans dag med cirkustema.

Först kom en clown och hälsade på och hela förskolan sjöng tillsammans               Vi har haft en massa roliga aktiviteter på gården, vi började med balansgångSedan var det dags att rida på käpphästar över hinder
Därefter skulle man sätta näsan på clownen med förbundna ögon
                                             Vi kastade boll så att burktornet skulle rasa


                                 Sedan var det vår tur att hoppa och åka rutchkana i den stora hoppborgen
                                                               Alla deltog med liv och lust i alla aktiviteterna. Vilken rolig dag vi har haft

tisdag 7 maj 2019

Paprikaplantering


Nu har alla har fått måla en "kruka" till  sin paprikaplanta

Det var dags att plantera i krukorna


Förskolan ska sträva efter att varje barn
  •  utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra  
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om      växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
                                                                                                                                    (Lpfö98/16)

onsdag 17 april 2019

Naturvetenskap i barnböcker

Vi har läst en bok där vi har tittat på naturvetenskap i barnlitteratur. Vi valde "Bu och Bä i blåsväder"
Den handlar om att Bu och Bä är och handlar och råkar tappa ett kålhuvud i backen på väg hem. De märker skillnaden på om det rullar nerför backen eller om det ska rullas uppför.
                  Vi tog med oss ett kålhuvud och gick ut i backen för att undersöka vad som händer.Vi gick högst upp och märkte att när vi lade det på marken och puttade lite på det så rullade det ner alldeles av sig själv. När vi sedan skulle rulla det uppför backen då fick vi putta på det och inte släppa det för då rullade det tillbaka igen.


Vi kom fram till att det är lättare att rulla något när det lutar neråt än när det lutar uppför.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
                                                                                                                             (Lpfö98/16)